ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Αποκλεισμός παιδιών από την κοινωνία/το σχολείο/τις υπηρεσίες υγείας

1. Ενημέρωση και λειτουργία του σχολείου με βάση τις ανάγκες των μαθητών

2. Διασφάλιση εκ μέρους της Πολιτείας κατάλληλων υποδομών από όλα τα σχολικά συγκροτήματα ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση ΑΜΕΑ

3. Βελτίωση υποδομών σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους για να έχουν όλα τα παιδιά ίσες δυνατότητες πρόσβασης (δρόμοι, εστιατόρια, πλατείες, μουσεία, νοσοκομεία, θέατρο, φωτεινοί σηματοδότες, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κα)

4. Βελτίωση των υποδομών εκτός του αστικού ιστού, ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ζουν ισότιμα

5. Ενίσχυση της κοινωνικής πρόνοιας  

  • παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού από την Πολιτεία σε όλα τα παιδιά με προβλήματα όρασης (laptop, smartphone, γραφομηχανή κλπ), σχολικά βιβλία σε μορφή podcast 

  • παροχή επιπλέον οικονομικής ενίσχυσης ώστε τα παιδιά με αναπηρία να έχουν ίσες ευκαιρίες με τα υπόλοιπα παιδι

6. Επαναφορά της συμβουλευτικής γονέων ώστε οι γονείς να αντιλαμβάνονται την ανάγκη το παιδί τους να φοιτήσει σε ένα από τα πολλά σχολεία ειδικής αγωγής που θα του προσφέρουν κατάλληλη μόρφωση και κάλυψη των αναγκών του

7. Κάλυψη κενών θέσεων γιατρών σε απομακρυσμένες περιοχές ώστε να μην υπάρχει καμία περιοχή χωρίς εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό για όλους τους κατοίκους

8. Εισαγωγή μαθήματος στα σχολεία για τις θρησκείες και όχι μόνο της ορθόδοξης θρησκείας 

9. Καλύτερη εκπαίδευση των καθηγητών, ώστε να αποφεύγονται διακρίσεις στη βάση των διαφορετικών πιστεύω των παιδιών και των οικογενειών τους

10. Εισαγωγή δυνατότητας εναλλακτικής προσευχής (2-5 λεπτά σιωπής στην έναρξη των μαθημάτων όπου κάθε μαθητής προσεύχεται χαμηλόφωνα σύμφωνα με τα δικά του πιστεύω)

Ενδοοικογενειακή βία/παραμέληση

1. Παροχή κατάλληλης υποστήριξης από την Πολιτεία σε οικογένειες που παραμελούν σοβαρά τα παιδιά τους

2. Διασφάλιση μιας ενιαίας, σταθερής στάσης των δικαστικών λειτουργών κατά την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας

3. Διασφάλιση καλύτερου ελέγχου από τις κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες σε περιστατικά κακοποίησης παιδιών

4. Παροχή υποστήριξης στους γονείς θύτες

5. Κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να ανιχνεύσουν και να διαχειριστούν περιστατικά κακοποίησης μαθητών και μαθητριών τους

6. Δημιουργία Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ανάμεσα σε όλους τους Φορείς ώστε να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο και με αποτελεσματικότητα, όταν ένα παιδί κακοποιείται και πρέπει να απομακρυνθεί από το οικογενειακό του περιβάλλον και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Στόχος όλων των φορέων θα πρέπει να είναι η ολιγοήμερη παραμονή του παιδιού στο περιβάλλον του νοσοκομείου (ει δυνατόν να μην ξεπερνά τις 48 ώρες) προκειμένου να παρέχεται κατόπιν κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη με στόχο τη θεραπεία του ψυχολογικού τραύματος

Σεξουαλική κακοποίηση

1. Εισαγωγή του μαθήματος της σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στα Σχολεία

2. Εκπαίδευση Κοινωνίας:

  • κατάρτιση και εκπαίδευση των εν δυνάμει επαγγελματιών στο πεδίο μέσω της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (εισαγωγή μαθημάτων στις σχετικές σχολές (π.χ Ιατρική Σχολή, Σχολή Δικαστών, Παιδαγωγικές σχολές), ώστε οι επαγγελματίες να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το φαινόμενο και να μπορούν να το διαχειριστούν κατάλληλα

  • κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω ειδικών υποχρεωτικών προγραμμάτων που θα διοργανώνονται σε σταθερή βάση, ώστε να μπορούν αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν τις περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης

  • ενημέρωση των γονέων ώστε να βρίσκονται σε εγρήγορση για να αποτρέψουν ή να αντιληφθούν άμεσα αν συμβαίνει κάτι στο παιδί τους

3. Παροχή κατάλληλης ολιστικής θεραπείας στα παιδιά θύματα σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές, τους ψυχολόγους, θεραπευτές και τους εκπαιδευτικούς με στόχο τη θεραπεία του ψυχολογικού τραύματος της σεξουαλικής κακοποίησης

4. Δημιουργία Ομάδας Διαχείρισης & Ανίχνευσης Σεξουαλικής Κακοποίησης από την Πολιτεία που θα συντονίζει όλες τις δράσεις και εκπαιδεύσεις, θα στηρίζει και θα καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα στην αντιμετώπιση του φαινομένου

Σχολικός εκφοβισμός (bullying)

1. Εισαγωγή υποχρεωτικού μαθήματος που θα διαπαιδαγωγεί τους μαθητές με διαδραστικό τρόπο σχετικά με το φαινόμενο

2. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δίνουν τη δέουσα προσοχή ώστε να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τις περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού εντός του σχολικού περιβάλλοντος

3. Δημιουργία αρμόδιου κρατικού φορέα και ενός Πρωτοκόλλου διαχείρισης του φαινομένου

Ισότητα στη βάση ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού

1. Εισαγωγή του μαθήματος της σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στα Σχολεία

2. Ενημέρωση των μαθητών και των μαθητριών στα σχολεία αλλά και των πολιτών μέσα από ειδικά προγράμματα προώθησης της ισότητας των φύλων

3. Εξάλειψη διακρίσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών και δημιουργία περισσότερων αθλητικών ομάδων στα σχολεία

4. Μεγαλύτερη υποστήριξη μέσα και από τον ιδιωτικό τομέα του γυναικείου αθλητισμού

Περιβαλλοντική κρίση

1. Εισαγωγή υποχρεωτικού μαθήματος στο σχολείο για την περιβαλλοντική κρίση και συνεχή αξιολόγηση του τρόπου και των αποτελεσμάτων διδασκαλίας

2. Δημιουργία προγραμμάτων ενημέρωσης γύρω από περιβαλλοντικά θέματα σε τοπικό επίπεδο μέσω των Δήμων

3. Εφαρμογή των θεσμοθετημένων μέτρων και νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος

4. Αντικατάσταση των σχολικών βιβλίων με ψηφιακό υλικό ώστε να μειωθεί η χρήση του έντυπου υλικού

5. Διασφάλιση πρόσβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

6. Βελτίωση του συστήματος ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων από τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας

7. Ενεργοποίηση των ΜΜΕ ώστε να ενημερώνουν και να ευαισθητοποιούν ενεργά τους πολίτες

Παιδιά πρόσφυγες-μετανάστες

1. Άμεση και σταθερή παροχή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης σε όλα τα παιδιά πρόσφυγες/μετανάστες ανεξαρτήτως καθεστώτος ασύλου

2. Προώθηση της ανάγκης ενσωμάτωσης των παιδιών και των γονέων στην ελληνική κοινωνία

3. Διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης όλων των παιδιών στην εκπαίδευση

4. Προώθηση της ενσωμάτωσης των γονέων στην αγορά εργασίας με ισότιμο και με βάση τις γνώσεις και δεξιότητες τους χωρίς να υφίστανται την οποιαδήποτε διάκριση

5. Επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών ώστε τα ασυνόδευτα ανήλικα να επανενώνονται άμεσα με τις οικογένειές τους στο εξωτερικό και οι διαδικασίες ασύλου να διευκολύνουν την ενσωμάτωση των προσφύγων/μεταναστών στην κοινωνία

6. Λήψη μέτρων και άσκηση πίεσης στις κυβερνήσεις ώστε να σταματήσουν οι ένοπλες συγκρούσεις και κατά συνέπεια το ξερίζωμα των ανθρώπων από τις εστίες τους

Τι είναι το YouSmile?

Το YouSmile είναι το Ευρωπαϊκό Μαθητικό Εθελοντικό Δίκτυο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

 

Το YouSmile αποτελείται από μαθητές και μαθήτριες εθελοντές στόχος των οποίων είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού. Τα παιδιά εθελοντές συμμετέχουν σε πλήθος δράσεων για να βοηθήσουν παιδιά σε ανάγκη.

 

Παράλληλα, πραγματοποιούν καμπάνιες ευαισθητοποίησης  και ενημέρωσης του κόσμου προωθώντας παράλληλα το θεμελιώδες  δικαίωμα όλων των παιδιών να ακουστεί η φωνή τους  και οι απόψεις τους να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους ενήλικες.

"Το Χαμόγελο του Παιδιού"

YouSmile

τηλ. 210 76 09 550

email yousmile@hamogelo.gr

Σπύρου Λούη 15 Μαρούσι

Επικοινωνία