top of page
YOUSMILE LOGO.png

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

HAMOGELO_logo_Greek.png

Αποκλεισμός παιδιών από την κοινωνία/το σχολείο/τις υπηρεσίες υγείας

1. Διασφάλιση εκ μέρους της Πολιτείας κατάλληλων υποδομών από όλα τα σχολικά συγκροτήματα ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση ΑΜΕΑ

2. Βελτίωση υποδομών σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους για να έχουν όλα τα παιδιά ίσες δυνατότητες πρόσβασης (δρόμοι, εστιατόρια, πλατείες, μουσεία, νοσοκομεία, θέατρο, φωτεινοί σηματοδότες, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κα)

3. Βελτίωση των υποδομών εκτός του αστικού ιστού, ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ζουν ισότιμα

4. Ενίσχυση της κοινωνικής πρόνοιας  

  • παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού από την Πολιτεία σε όλα τα παιδιά με προβλήματα όρασης (laptop, smartphone, γραφομηχανή κλπ), σχολικά βιβλία σε μορφή podcast

5. Επαναφορά της συμβουλευτικής γονέων ώστε οι γονείς να αντιλαμβάνονται την ανάγκη το παιδί τους να φοιτήσει σε ένα από τα πολλά σχολεία ειδικής αγωγής που θα του προσφέρουν κατάλληλη μόρφωση και κάλυψη των αναγκών του

6. Κάλυψη κενών θέσεων γιατρών σε απομακρυσμένες περιοχές ώστε να μην υπάρχει καμία περιοχή χωρίς εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό για όλους τους κατοίκους

Ενδοοικογενειακή βία/παραμέληση

1. Κρατική ενίσχυση με κάθε μέσο (σπίτι, επιδόματα, βοήθεια στην εύρεση εργασίας) τόσο στα παιδιά θύματα βίας όσο και στους γονείς θύματα βίας

2. Διασφάλιση μιας ενιαίας, σταθερής στάσης των δικαστικών λειτουργών κατά την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας

3. Διασφάλιση καλύτερου ελέγχου από τις κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες σε περιστατικά κακοποίησης παιδιών

4. Κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να ανιχνεύσουν και να διαχειριστούν περιστατικά κακοποίησης μαθητών και μαθητριών τους

5. Δημιουργία Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ανάμεσα σε όλους τους Φορείς ώστε να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο και με αποτελεσματικότητα, όταν ένα παιδί κακοποιείται και πρέπει να απομακρυνθεί από το οικογενειακό του περιβάλλον και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Στόχος όλων των φορέων θα πρέπει να είναι η ολιγοήμερη παραμονή του παιδιού στο περιβάλλον του νοσοκομείου (ει δυνατόν να μην ξεπερνά τις 48 ώρες) προκειμένου να παρέχεται κατόπιν κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη με στόχο τη θεραπεία του ψυχολογικού τραύματος

Σεξουαλική κακοποίηση

1. Ενημερωτικές καμπάνιες για να σταματήσει να είναι ταμπού και να αποσιωπάται το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης

2. Εκπαίδευση Κοινωνίας:

  • κατάρτιση και εκπαίδευση των εν δυνάμει επαγγελματιών στο πεδίο μέσω της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (εισαγωγή μαθημάτων στις σχετικές σχολές (π.χ Ιατρική Σχολή, Σχολή Δικαστών, Παιδαγωγικές σχολές), ώστε οι επαγγελματίες να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το φαινόμενο και να μπορούν να το διαχειριστούν κατάλληλα

  • κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω ειδικών υποχρεωτικών προγραμμάτων που θα διοργανώνονται σε σταθερή βάση, ώστε να μπορούν αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν τις περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης

  • ενημέρωση των γονέων ώστε να βρίσκονται σε εγρήγορση για να αποτρέψουν ή να αντιληφθούν άμεσα αν συμβαίνει κάτι στο παιδί τους

3. Παροχή κατάλληλης ολιστικής θεραπείας στα παιδιά θύματα σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές, τους ψυχολόγους, θεραπευτές και τους εκπαιδευτικούς με στόχο τη θεραπεία του ψυχολογικού τραύματος της σεξουαλικής κακοποίησης

4. Δημιουργία Ομάδας Διαχείρισης & Ανίχνευσης Σεξουαλικής Κακοποίησης από την Πολιτεία που θα συντονίζει όλες τις δράσεις και εκπαιδεύσεις, θα στηρίζει και θα καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα στην αντιμετώπιση του φαινομένου

5. Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε ανήλικες μαμάδες η οποία θα καλύπτεται από τη Δημόσια Υγεία

Σχολικός εκφοβισμός (bullying)

1. Δημιουργία κρατικών δράσεων εστιασμένων στο cyberbullying και ειδικότερα στα social media που αποτελούν μέρος της καθημερινότητας των παιδιών.

2. Ενίσχυση, μέσω των ψυχολόγων στα σχολεία, της ψυχολογικής υποστήριξης τόσο των παιδιών που δέχονται όσο και αυτών που ασκούν 

3. Κρατική θέσπιση σταθερών ενημερώσεων από ψυχολόγους σε γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με το φαινόμενο

4. Ένταξη ανώνυμων αναφορών περιστατικών βίας σε κάθε σχολείο

5. Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος μέσα από σχολικά μαθήματα όπως η γυμναστική

6. Συνδυασμός Ομάδων Διαμεσολάβησης με 15μελή Συμβούλια με στόχο την ενημέρωση των παδιών για το φαινόμενο από άλλα παιδιά

Ισότητα στη βάση ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού

1. Ενημέρωση των μαθητών και των μαθητριών στα σχολεία αλλά και των πολιτών μέσα από ειδικά προγράμματα προώθησης της ισότητας των φύλων

2. Εξάλειψη διακρίσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών και δημιουργία περισσότερων αθλητικών ομάδων στα σχολεία

4. Μεγαλύτερη υποστήριξη μέσα και από τον ιδιωτικό τομέα του γυναικείου αθλητισμού

Περιβαλλοντική κρίση

1. Εισαγωγή υποχρεωτικού μαθήματος στο σχολείο για την περιβαλλοντική κρίση και συνεχή αξιολόγηση του τρόπου και των αποτελεσμάτων διδασκαλίας

2. Δημιουργία προγραμμάτων ενημέρωσης γύρω από περιβαλλοντικά θέματα σε τοπικό επίπεδο μέσω των Δήμων

3. Εφαρμογή των θεσμοθετημένων μέτρων και νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος

4. Αντικατάσταση των σχολικών βιβλίων με ψηφιακό υλικό ώστε να μειωθεί η χρήση του έντυπου υλικού

5. Διασφάλιση πρόσβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

6. Βελτίωση του συστήματος ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων από τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας

Παιδιά πρόσφυγες-μετανάστες

1. Άμεση και σταθερή παροχή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης σε όλα τα παιδιά πρόσφυγες/μετανάστες ανεξαρτήτως καθεστώτος ασύλου

2. Διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης όλων των παιδιών στην εκπαίδευση

3. Προώθηση της ενσωμάτωσης των γονέων στην αγορά εργασίας με ισότιμο και με βάση τις γνώσεις και δεξιότητες τους χωρίς να υφίστανται την οποιαδήποτε διάκριση

4. Επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών ώστε τα ασυνόδευτα ανήλικα να επανενώνονται άμεσα με τις οικογένειές τους στο εξωτερικό και οι διαδικασίες ασύλου να διευκολύνουν την ενσωμάτωση των προσφύγων/μεταναστών στην κοινωνία

bottom of page