Αναζήτηση
  • YouSmile

Meetings & Trainings on the Rights of the Child
The Child Rights Team has facilitated a series of meetings and trainings since the end of summer.

At first the children volunteers were trained on the rights of the child and in other topics such as bullying and domestic/sexual abuse.


After the training sessions, they designed their own initiatives in order to celebrate the 30 years anniversary of the adoption of the Convention on the Rights of the Child on the 20th of November in 2019. The children volunteers organized many meetings with decision makers and stakeholders and they included them in their Campaign which they named 302010.


The Child Rights Team tried to cover all the violations of child rights in Greece.

So, they focused on the following main categories:

1. Sexual abuse

2. Domestic abuse/neglect

3. Bullying

4. Environmental crisis

5. Children in migration

6. Gender equality and equality among children of different sexual orientation

7. Exclusion from education/healthcare/society

At the same time, after long meetings and discussions, the children volunteers designed their own proposals to defend child rights in Greece which they discussed with various experts on the 19th & 20th of October 2019


Finally, they planned an event in the Ministry of Education at the 20th of November 2019 to celebrate the anniversary of the 30 years of the CRC and to present their proposals to other students.

0 προβολές0 σχόλια

Τι είναι το YouSmile?

Το YouSmile είναι το Ευρωπαϊκό Μαθητικό Εθελοντικό Δίκτυο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

 

Το YouSmile αποτελείται από μαθητές και μαθήτριες εθελοντές στόχος των οποίων είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού. Τα παιδιά εθελοντές συμμετέχουν σε πλήθος δράσεων για να βοηθήσουν παιδιά σε ανάγκη.

 

Παράλληλα, πραγματοποιούν καμπάνιες ευαισθητοποίησης  και ενημέρωσης του κόσμου προωθώντας παράλληλα το θεμελιώδες  δικαίωμα όλων των παιδιών να ακουστεί η φωνή τους  και οι απόψεις τους να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους ενήλικες.

"Το Χαμόγελο του Παιδιού"

YouSmile

τηλ. 210 76 09 550

email yousmile@hamogelo.gr

Σπύρου Λούη 15 Μαρούσι

Επικοινωνία